logo2.jpg (8 522 bytes) logo2a.jpg (8 522 bytes)

Přerušená paměť – zaniklá a zanikající podoba českého venkova

řešitel: PhDr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.

spolupráce na textech: Mgr. Petr Židov, Mgr. Lubomír Příkaský

technická spolupráce: Václav Holínský, Ing. Zbyněk Holínský
digitalizace: Mgr. Lubomír Příkaský, Jakub Landsmann
pracoviště řešitele: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Zpracováno v rámci projektu AV ČR Strategie AV21 v programu Paměť v digitálním věku 2019
„Přerušená paměť – zaniklá a zanikající podoba českého venkova“Podrobný úvod